مزایای چوب پلاستیک wpc

چوب پلاستیک را فقط میتوان با رقیب طبیعی اش یعنی چوب مقایسه کرد چرا که دیگر مصالح ساختمانی تقریبا جایی را در مقابسه با زیبایی و گرمی چوب ندارند. هیچگونه پوشش دیگری نیست که بتواند زیبایی و گرمی و خواص چوب طبیعی را به غیر از چوب پلاستیک داشته باشد. چرا ؟

 

با دیگر محصولات(wpc)مقایسه چوب پلاستیک


چوب پلاستیک را فقط میتوان با رقیب طبیعی اش یعنی چوب مقایسه کرد چرا که دیگر مصالح ساختمانی تقریبا جایی را در مقابسه با زیبایی و گرمی چوب ندارند. هیچگونه پوشش دیگری نیست که بتواند زیبایی و گرمی و خواص چوب طبیعی را به غیر از چوب پلاستیک داشته باشد. چرا ؟

ساخته شده از چوب طبیعی


در ساخت چوب پلاستیک از ظایعات چوب طبیعی استفاده شده که بوجود آورنده گرمی و زیبایی خاص آن است. چوب پلاستیک با دارا بودن پلاستیک در خود در کنا ظاهر و احساس گرم و زیبای خود دوام بسیار بالایی در مقایسه با چوب دارد.بدون هزینه های هنگفت نگهداری


چوب طبیعی همواره باید در طول زمان عمر خود بوسیله پوشش های مختلف محافظت گردد. ترکهای بسیار ریز در چوب طبیعی جایی برای نفوذ آب و رطوبت و قارچها را فراهم کرده آنرا از درون تخریب میکند. چوب پلاستیک با چگالی و فشردگی بالای خود نه تنها هیچ ترکی نمیخورد بلکه در طول زمان عمر خود فقط با شستشوی معمولی که لکه های طبیعی گرد و غبار و یا کپک ها و قارچهای سطحی را پاک میکند جلای اولیه را بدست خواهد آورد.چوبهای اشباع و ترمو وود ها - مقرون به صرفه


چوبهای اشباع و ترمو وود ها برای رسیدن به درجه مقاومت خود باید در فشار و حرارت زیاد که با صرف انرژی همراه است ساعتها قرار گیرند. این بدان معنی است که هزینه های انرژی مصرف شده در کنار از بین رفتن درختان عللی هستند که آنها را گران کرده و از چرخه محصولات سبز خارج میکند.

چوب پلاستیک (wpc) محصولی سبز و دوستدار محیط زیست و شما

برای تولید چوب پلاست نه تنها انرژی زیادی مصرف نمیشود بلکه پلاستیک های سردرگم و خرده چوب ها و خاک اره را از طبیعت جمع کرده آنرا بازیافت میکند. نباید فراموش کنیم که به همین علت چوب پلاست بسیار مقرون به صرفه تر و دوستی بهتربرای محیط زیست میباشد

معایب ترمو وودکاهش مقاومتهای مکانیکی در چوب ترمو
عدم مقاومت به اشعه ماورای بنفش آفتاب:
درصورت عدم استفاده از رنگها و پوششهای پیگمنت دار، چوب ترموی مورد استفاده در فضای بیرون ساختمان آسیب دیده، تغییر رنگ میدهد و خاکستری میشود. پدیده خاکستری رنگ شدن در چوب ترمو حتی گاهی اوقات سریعتر از چوب فرآوری نشده صورت می گیرد که این امر لزوم رنگ شدن چوب ترمو را اثبات مینماید.
عدم مقاومت به حشرات چوبخواری نظیر چوبخواران دریایی در چوب ترمو ( لازم به ذکر است که چوب OHT در مقایسه با چوب آسیب بسیار ناچیزی در حمله حشرات چوبخواری نظیر چوبخواران دریایی می بیند.)


استحکام و دوام چوب پلاست کامپوزیت


کامپوزیتهای تولید شده چوب – پلاستیک عوامل چوبی را درون منافذ پلاستیک قرار می دهند. قالبهای درونی پلاستیک از چوب در برابر محیط محافظت می نمایند. بنابرین، مراقبتهای لازم باید صورت گیرد تا از دوام و ثبات پلاستیک و از عاری بودن آن از نور ماورای بنفش و سایر عوامل محیطی اطمینان حاصل شود. اگر عوامل چوبی به دقت کپسوله نشوند و این عوامل مد نظر قرار نگیرند،رطوبت می تواند باعث باد کردن آن و فساد قارچی شود. که این کامپوزیت با وجود پلاستیک در مواد مصرفی آن از این نقص مستثنی می باشد و از استحکام و
دوام مطلوبی برخوردار می باشد.